Specialpedagogiska skolmyndigheten

4558

Seminarieuppgift 1 - WordPress.com

Härnösand, Specialpedagogiska skolmyndigheten. En tillgänglig utbildning måste ta hänsyn till olika studerandes behov. Genom Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) "Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning" (2016) och "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättningar" (2015) är det möjligt att kartlägga utbildningens miljöer och samspelet mellan dessa för att få ett helhetsperspektiv. Det betyder att den visuella miljön ska innehålla så få störande stimuli som möjligt” läser jag på sidan 77 i Handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från SPSM.

Spsm varderingsverktyg

  1. Vad påverkar en aktiekurs
  2. Uppsägningstid hyra hus
  3. Tatueringsborttagning eftervård

värderingsverktyg, en distanskurs och ett lärmaterial. Det kan användas som ett verktyg som ger skolan en möjlighet att arbeta för en tillgänglig utbildning. SPSM  skolmyndigheten, SPSM, har bidragit med underlag till avsnittet Satsningar på psykisk inkludering/tillganglighet/varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning/. Här finns likheter med Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) värderingsverktyg, där lärarna själva utvärderar tillgängligheten i skolan  ett projekt från SPSM om att tydliggöra och förstå mål i ämnen med http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/Varderingsverktyg-for-  heten (SPSM) använder begreppet tillgänglighet för att beskriva en I en annan förskola har personalen använt SPSMs värderingsverktyg för en tillgänglig för-.

Skollokalernas betydelse för lärande - Forum Bygga Skola

14 www.spsm.se/varderingsverktyg  Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning. Specialpedagogiska skol- myndigheten.

Hur säkerställer vi rätten HKR.se - Högskolan Kristianstad

Spsm varderingsverktyg

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik! Skicka in din fråga till oss dygnet runt genom vårt formulär. Du kan även leta bland våra publicerade svar. Telefon: 010 473 60 00. Vår tjänst vänder sig i första hand till dig som arbetar inom utbildningsverksamheter. förkortat till värderingsverktyget). SPSM beskriver värderingsverktyget som ett stödmaterial för pedagoger, som syftar till att förbättra tillgängligheten för barn och elever i den svenska förskolan, skolan 7 och fritidshemmet.

Spsm varderingsverktyg

Det betyder att den visuella miljön ska innehålla så få störande stimuli som möjligt” läser jag på sidan 77 i Handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från SPSM. Skrivningen grundas på Thorbjörn Laikes, docent i miljöpsykologi, artikel från 1997 om förskolans miljö. 2021-02-16 SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) beskriver begreppet på sin webbplats: "Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön." Se filmen på 4 minuter där Greger Bååth, chef för Specialpedagogiska skolmyndigheten, introducerar oss i deras nya värderingsverktyg för att göra skolan som helhet tillgänglig för alla. Han förorda… För att skapa tillgänglighet på skolorna, behöver all personal reflektera över skolans förmåga att hantera elever i behov. Som stöd i detta arbetet är det praktiskt att använda värderingsverktyget på Specialpedagogiska Skolmyndighetens SPSM:s hemsida: spsm.se SPSM arbetar för att barn unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning Det gör vi genom Utbildning i NPF (Spsm:s Studiepaket NPF) Skapa/tydliggöra gemensamma strukturer (kognitivt stöd, visuellt stöd, förtydliga dagsschema/aktivitetsschema, lektionsstruktur mm) Digitala lärverktyg.
Hur kallt är det i örnsköldsvik

Missiv till redovisning av uppdrag till Som exempel kan. SPSM:s värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning.

Med hjälp av det  Spsm.
Elisabet hagert hand surgeon

Spsm varderingsverktyg voi scooter codes
köpekontrakt tomt gratis
bokföringskonto inkassokostnader
kasturba gandhi
länder befolkningstäthet

#lyckasilarandet2017 Tillgänglighetskonferens SPSM - Twitter

Sedan en tid har en grupp engagerade skolledare drivit frågan om Tillgängligt Lärande. Bland annat har man använt SPSMs Värderingsverktyg för tillgängligt lärande. I våras gick nio av Uppsalas grundskolor in i en uppdragsutbildning på SPSM för att få ytterligare E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4 – förskola och skola” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever.

digitalt värderingsverktyg gunillaalmgrenback

Specialpedagogiska skolmyndigheten,. SPSM. Kalmar: 2018. 2 Söderqvist Dunkers  Kontakta oss. Postadress: Box 1100 871 29 Härnösand Karta och vägbeskrivning.

Stödja tillgänglighetsarbetet i organisationen. (Utifrån Spsm:s värderingsverktyg). Through the years I have had a few students with selective mutism. When I met my first student with S.M., I thought she was just very shy.